Spz.dk - El / Automation - Transformer

Transformer

Transformere har 2 sider. En primær og en sekundær side. Den bruges til at ændre spændingen/strømmen større eller mindre. Dette gøres ved hjælp af spoler som har et bestemt vindings antal. Det udregnes i VA ( VoltAmpere ).

Betegnelser

UP = Spænding på primær siden - Udregnes i Volt
US = Spænding på sekundær siden- Udregnes i Volt
IP = Strøm på primær siden - Udregnes i Ampere
IS = Strøm på sekundær siden - Udregnes i Ampere
NP = Viklinger på primær siden - Udregnes i vindinger / viklinger
NS = Viklinger på sekundær siden - Udregnes i vindinger / viklinger
η = Omsætningsforhold
S = Kombinationseffekt af den side man berægner - Udregnes i VA
P = Effekten af transformeren - Udregnes i Watt
N/V = Vindinger pr Volt
V/N = Volt pr Vindinger

Formler

$$U_P = {S \over I_P}$$ $$U_P = U_S*η$$ $$U_S = {U_P \over η}$$ $$U_S = {S \over I_S}$$
$$I_P={S \over U_P}$$ $$I_P={I_S \over η}$$ $$I_S={S \over U_S}$$ $$I_S=I_P*η$$
$$N_P={U_P \over N/V}$$ $$N_P=N_S*η$$ $$N_S={N_P \over η}$$ $$N_S={U_S \over N/V}$$


$$η = {Is \over Ip}$$ $$η = {Up \over Us}$$ $$η = {Np \over Ns}$$
$$S=U_P*I_P$$ $$S=U_S*I_S$$ $$P=S*cosφ$$
$$V/N = {N_P \over U_P}$$ $$V/N = {N_S \over U_S}$$ $$N/V = {U_P \over N_P}$$ $$N/V = {U_S \over N_S}$$

Eksempler

En Transformer med 300 vindinger på sekundærsiden og 1500 vindinger på primærsiden tilsluttes 230V AC.
Beregn transformerens omsætningsforhold.
Beregn transformerens sekundærspænding.

$$η={N_P \over N_S}={1500 \over 300}= 5$$ $$U_S={U_P \over η}={230 \over 5}=46V$$
En belysning ved kassen i en tøjbutik opsættes 6 stk 24v / 20 W halogenspots( for halogenspotsne er W = WA), som skal forsynes fra en fælles transformer.
Transformeren tilsluttes 230V.

Beregn transformerestørrelsen
Beregn primærstrømmen
Beregn sekundærstrømmen
$$S=antal*W=6*20=120VA$$ $$I_P={S \over U_P}={120 \over 230}=0,522A$$ $$I_S={S \over U_S}={120 \over 24}=5A$$