Spz.dk - El / Automation - Måle Enheder

Måle Enheder

Der er en del måle enheder man skal have på plads og lære for at kunne forstå basis EL. Vi vil her gennemgå nogen af de prefixer som er gode at kunne uden af. Nogen vil man støde på tit mens nogen man aldrig kommer til at bruge.

Basic

Der er 4 basic måle enheder vi skal kunne som bruges i ohms lov. Du vil komme til at bruge dem igen og igen hvis du skal lave udregninger med el. Så de er gode at lære

Betydning Måle enhed Formel bogstav Målt i
SpændingVoltUV
StrømAmpereIA
ModstandOhmR
EffektWattPW

Dekadiske Prefixer

dekadisk præfiks, symbol, der angiver en potens af grundtallet ti, foranstillet en enhed; potensen kan have en positiv eller negativ heltallig eksponent, der, bortset fra værdierne ±1, ±2 og 4, altid er et multiplum af tre, svarende til den sædvanlige måde at inddele store tal i ciffergrupper på tre cifre.

Præfikser til brug i forbindelse med SI standardiseres og tilføjes løbende efter behov af Bureau international des poids et mesures (BIPM).

Navn Symbol Potens Tal
TerraT$$10^{12}$$1.000.000.000.000
gigaG$$10^{9}$$1.000.000.000
megaM$$10^{6}$$1.000.000
kilok$$10^{3}$$1.000
hektoh$$10^{2}$$100
dekada$$10^{1}$$10
decid$$10^{-1}$$0.1
centic$$10^{-2}$$0.01
millim$$10^{-3}$$0.001
mikroμ$$10^{-6}$$0.000001
nanon$$10^{-9}$$0.000000001
picop$$10^{-12}$$0.000000000001

SI-Enheder

SI-systemet, SI, internationalt, kohærent enhedssystem etableret af Meterkonventionens medlemslande i 1960 med det formål at skabe et praktisk enhedssystem, der kunne bruges ved alle typer målinger, fx mekaniske, elektriske og kemiske. SI består siden 1996 af to typer enheder, basisenheder og afledede enheder.

SI-Basis Enheder

Enhed Navn Symbol
Længde, VejMeterm
Masse, Vægtkilogramkg
Tidsekunds, sek
Elektrisk strømstyrkeampereA
termodyna-misk (eller absolut) tempe-raturkelvinK
lysintensitetcandelacd
stofmængdemolmol
SI-Afledte Enheder ( El Relateret )

Enhed Navn Symbol udtrykt ved andre SI-enheder udtrykt ved SI-basis-enheder
arealkvadrat-meter$$m^2$$
volumen, rumfangkubik-meter$$m^3$$
fart,hastighedmeter pr.sekund$$^m/s$$
acceleration, decelerationmeter pr.kvadrat-sekund$$^m/s^2$$
bølgetalreciprok meter$$m^{-1}$$
strømtæthedampere pr. kvadrat- meter$$A/m^2$$
magnetisk feltstyrkeampere pr. meter$$A/m$$
frekvensHertz$$Hz$$$$s^{-1}$$
kraftnewton$$N$$$$m*kg*s^{-2}$$
tryk, spændingpascal$$Pa$$$$N/m^2$$$$m^{-1}*kg*s^{-2}$$
energi, arbejde, varmemængdejoule$$J$$$$N*m$$$$m^2*kg*s^{-2}$$
effekt, strålingsfluxwatt$$W$$$$J/s$$$$m^2*kg*s^{-3}$$
elektrisk ladning, elektricitets- mængdecoulomb$$C$$$$s*A$$
elektrisk potential- forskel, elektro- motorisk kraftvolt$$V$$$$W/A$$$$m^2*kg*s^{-3}*A^{-1}$$
kapacitans, elektrisk kapacitetfarad$$F$$$$C/V$$$$m^{-2}*kg^{-1}*s^4*A^2$$
elektrisk resistans og impedansohm$$Ω$$$$V/A$$$$m^2*kg*s^{-3}*A^{-2}$$
elektrisk ledningsevneSiemens$$S$$$$A/V$$$$m^{-2}*kg^{-1}*s^3*A^2$$
magnetisk fluxweber$$Wb$$$$V*s$$$$m^2*kg*s^{-2}*A^{-1}$$
magnetisk fluxtæthedtesla$$T$$$$Wb/m^2$$$$kg*s^{-2}*A^{-1}$$
induktanshenry$$H$$$$Wb/A$$$$m^2*kg*s^{-2}*A^{-2}$$