Spz.dk - El / Automation - Flow

Flow

Boyle Mariottes Lov

Boyle Mariottes lov handler om, at trykket p gange rumfanget V i en indelukket luftmasse ved uændret temperatur T er konstant.

$$V_1*P_1=V_2*P_2$$
Eksempel

I en cylinder med et tætsluttende stempel er voluminet 180 cm³ og trykket 0,8 bar. Nu flyttes stemplet, således at voluminet bliver 20 cm³, temperaturen holdes ved hjælp af en kølekappe konstant.

Find det nye tryk i cylinderen.

$$P_2={V_1*P1\over V_2} = {180*0,8 \over 20 } = 7,2bar$$
Eksempel 2

I en luftfyldt cylinder med tætsluttende stempel er voluminet 2 dm³, og trykket 20 kp/cm². Nu flyttes stemplet, således at voluminet bliver 6 dm³, mens temperaturen holdes konstant.

Find det nye tryk i cylinderen målt i kp/cm².

$$P_2={V_1*P1\over V_2} = {2*20 \over 6} = 6,67kp/cm^2$$