Spz.dk - El / Automation - Digital Gate Logic

Digital Gate Logic

Hvad er Digital Gate Logic eller Gates. I den digitale elektronik bruges begrebet en gate om et simpelt elektronisk kredsløb med en enkelt udgang samt to eller flere indgange; disse kredsløb er de grundlæggende byggeelementer i al rent digital elektronik. En gate leverer et digitalt signal, "0" eller "1", der alene afhænger af den øjeblikkelige kombination af "0"- og "1"-signaler der ledes til gatens indgange.

Der findes mange typer gates og jeg vil give et par eksempler:

 • AND / OG
 • Her ses et eksempel på et "OG-led" eller "AND"
  Sandhedstabel
  ABZ
  000
  100
  010
  111
 • OR / ELLER
 • Her er et eksempel på et "ELLER"-led. Også kaldt "OR".
  Sandhedstabel
  ABZ
  000
  101
  011
  111
 • NOT / IKKE
 • Her er et eksempel på et "ELLER"-led. Også kaldt "OR".
  Sandhedstabel
  AZ
  01
  10
 • NOR / IKKE ELLER
 • Her er et eksempel på et "Ikke eller"-led. Også kaldt "NOR".
  Sandhedstabel
  ABZ
  001
  100
  010
  110
 • NAND / IKKE OG
 • Her er et eksempel på et "Ikke og"-led. Også kaldt "NAND".
  Sandhedstabel
  ABZ
  001
  101
  011
  110

Vi kan nu ud fra vores eksempler begynde at løse nogle simple formler som man kan støde på.

$$X=\overline{(A*B)*(D+C)}$$
$$Y=(A+B)*\overline{(D+C)}$$
$$Z=(A*B)+(D*C)$$