Spz.dk - El / Automation - Motor

Motor

Her vil vi gå igennem hvordan en motor fungere og er opbygget, og vi vil samtidig kigge lidt på hvordan en generator fungere da de er i tæt familie.

Jeg vil også prøve at forklar lidt om kul løse motore da det bruges mere og mere i værktøj og motore for at man ikke har nogle dele som skal skiftes på sigt.

Den mest simple motor model DC

Metal, nåle og tråd skabte en lukket kredsløbskreds, der kan bære strøm. Strømmen løber fra batteriets negative klemme, gennem kredsløbet og til batteriets positive klemme. Strømmen er i en lukket sløjfe som skaber sit eget magnetfelt, som du kan bestemme ved "Højre håndregelen".

I vores tilfælde løber strømmen gennem den spole, du har skabt, som kaldes motorens armatur. Denne strøm inducerer et magnetfelt i spolen, hvilket hjælper med at forklare, hvorfor spolen spinder.

Magneter har to poler, nord og syd. Nord-syd-interaktioner holder sammen, og nord-nord og syd-syd interaktioner afviser hinanden. Fordi magnetfeltet, der er skabt af strømmen i ledningen, ikke er vinkelret på magneten, der er bundet til batteriet, vil i det mindste en del af trådens magnetfelt afstøde og få spolen til at fortsætte med at rotere.

Så hvorfor skulle vi fjerne isoleringen fra kun den ene side af hver ledning? Vi har brug for en måde at periodisk bryde kredsløbet, så det pulserer og slukkes i tide med spolenes rotation. Ellers ville kobberspoleets magnetfelt være i overensstemmelse med magnetens magnetfelt og holde op med at bevæge sig, fordi begge felter ville tiltrække hinanden. På den måde vi har opstillet vores motor på gør at når strømmen løber gennem vores spole skaber vi et magnetfelt som bliver frastødt af vores stationære magnet og når vi ledningen så ikke er aktiveret pga manglende afisolering vil den fortsætte med at spinne pga den allerede har moment. Den svingning gør at vi igen rammer hvor ledningen er afisoleret som igen skaber et nyt magnet felt som begynder processen for fra.

Når motoren først er igang, kan spolen fortsætte med at spinde, indtil batteriet er dødt. årsagen til, at magneten kun drejer i en retning, er, fordi spinding i den forkerte retning ikke vil få de magnetiske felter til at afstøde hinanden, men tiltrække.