Spz.dk - El / Automation - Styrestrøms transformer AC

Styrestrøms transformer AC

Dimisionerings kompentet.

Beskrivelse

En transformer skal bruges til at lave styrekreds for 3 kontaktore CI9 hvor 2 af spolerne beregnes med holdeeffekt og 1 regnes med indkoblings effekt samt 4 lamper.

Udregning af trafo størrelse

Først udregnes det samlet forbrug i volt ampere.
I dette tilfælde har vi 2 kontaktore der bliver holdt og 1 der bliver indkoblet samt 4 pære det bruger 6W stykket.
Som vi kan aflæse i tabellen på s16 vil indkoblings spole på CI6-CI30 bruge 75 VA og de 2 holde spoler vil bruge 9VA og vores pære vil bruge 6VA siden cos φ = 1 så W og VA vil være ens.
$$S=(2*9)+(1*75)+(4*6)=117VA$$

Valg af transformer.

Vi ved nu vores total forbrug er på 117VA så vi skal finde en traffo der har et støre effekt end vi bruger.
Ud fra vores tabel om traffoer på s17 kan vi vælge en passende model.
I dette tilfælde vil det være en 160VA UK 8% traffo model "4AM38 42-4TT10-0FA0"

Valg af sikringer.

$$I_P={S \over U_P} = {160 \over 400}=0,4A$$ Så vi vælger en finsikring / glassikring F1+F2 på 0,4A - OB $$I_S={S \over U_S} = {160 \over 230}=0,696A$$ Så vi vælger en finsikring / glassikring F3 på 0,696A - KB

Valg af Lednings tværsnit.

Da vi har arbejder inde i et styreskab og kun med en enkelt leder vil metoden være "B1" og med en strøm på max 0,7A vil vi vælge et tværsnit på 0,75 som kan holde til "8,6A" ( Iz = 8,6 ) i metode "B1"

Udregning af modstand og Izkmin.

$$U_{1K} = {UK\% * U_P \over 100} = {8*400 \over 100} = 32V$$ $$U_{2K} = {UK\% * U_S \over 100} = {8*230 \over 100} = 18,4V$$ $$I_{1K} = I_1 * {100 \over UK\% } = 0,4 * { 100 \over 8 } = 5A$$ $$I_{2K} = I_2 * {100 \over UK\% } = 0,696 * { 100 \over 8 } = 8,7A$$ $$Z_T = {U_{2K} \over I_2 } = {18,4 \over 0,696 } = 26,44Ω$$ Så skal vi finde modstanden i vores ledning. For at finde lednings modstanden pr km aflæser vi på tabellen fra s9 dimkomp $$R_{W1} = { RΩ/km * l \over 1000 } = { 26 * 20 \over 1000 } = 0,52Ω$$ $$∑R = Z_T + (R_{W1} * 2 * 1,5 ) = 26,44 + ( 0,52 * 2 * 1,5 ) = 28Ω$$ $$I_{zkmin} = {U_2 \over ∑R} = { 230 \over 28} = 8,21A$$ $$Faktor = { I_{zkmin} \over I_S} = {8,21 \over 0,696} = 11,9$$ Tsik på 11,9 aflæst til 1ms s19 dimkomp $$T_{W1} = ({k*q \over I_{zkmin} }) = ({115*0,75 \over 8,2}) = 110,62sek$$ $$ΔU = 2*R_{W1}*I_S*Cosφ=2*0,52*0,696*1=0,721V$$ $$ΔU\% = {ΔU * 100 \over U_S } = { 0,721 * 100 \over 230} = 0,315\%$$