Vi har en motor med følgende oplysninger.
3,3kW - 1400 o/min - 7,3A - Ist/Ib 5,5 - 3x400v - 0,85cosφ
Omgivelses temperaturen er højst 25 C°
Installationen er oplagt på kabelstige med 15 andre kabler
Kortslutningsniveauet er i tavlen oplyst til Ikmax 6kA, Ikmin 1,2kA
Længden på den faste installation er 33m og længden på tilledningen er 2m.Fremgangs metode

- Find start strømmen.
- Vælg forsikring der kan holde til start strømmen i 5 sek
- Find termo relæ, kontaktor og gruppe afbryder.
- Find Korrektion for temperatur.
- Find Korrektion for samlet fremføring
- Find hvilke metode kablerne er lagt i.
- Find Izmin for kabler.
- Find hvilket tværsnit kablerne skal have.
- Find modstanden i kablerne.
- Find Ik minimum for motoren.
- Udregn og kontroler at kablerne kan holde til kortslutnings tiden i forhold til motorens kortslutnings tid.
- Udregn at spændingsfaldet ikke overskrider 5%

Udregning

$$I_{st}=I_b * I_{st}/I_b=7,3*5,5=40,15A$$ F1.1 skal kunne holde i 5 sek med startstrøm på 40,15 A så vi skal bruge en sikring på "13A DO1"

Termorelæet skal kunne hold til en belastnings strøm på 7,3A så her vælges et "TI 16 C 6-7,3-9,2" og derfor en kontakter "CI9".

Da det er en DO2 sikring skal vi bruge en "Tytan I"

$$K_t=\sqrt{{70-C° \over 70-40}}=\sqrt{{70-25 \over 70-40}}=1,2247$$ Ks-w1.1 aflæses til at skulle være metode "E" med mere end "15 kabler" så den har en værdi på "0,72" Ks-w1.2 er ikke eksisterene da den ligger alene. $$I_{z-w1.1}={I_b \over K_t * K_s}={7,3 \over 1,2247*0,72}=8,2786A$$ Vi kan nu aflæse at vi skal bruge et tværsnit på "0,752" ved metode "E"
$$I_{z-w1.2}={I_b \over K_t}={7,3 \over 1,2247}=5,9606A$$ Vi kan nu aflæse at vi skal bruge et tværsnit på "0,752" ved metode "E"
$$R_{-w1.1}={Ω/km*l\over 1000}={26*33\over 1000}=0,858Ω$$ $$R_{-w1.2}={Ω/km*l\over 1000}={26*2\over 1000}=0,052Ω$$ $$R_{min}={U_f \over I_{kmin}}={230\over 1200}=0,1917Ω$$ $$R_{tot}=R_{min}+((R_{-w1.1}+R_{-w1.2})*2*1,5=0,1917+((0,858+0,052)*2*1,5)=2,9217Ω$$ $$I_{kmin-motor}={U_f\over R_{tot}}={230 \over 2,9217}=78,7212A$$ Vi skal nu finde ud af hvor længe der går for at vores DO1 13A sikring kortslutter ved 78,7212A.
Det gør den ca efter 200ms~
$$t_{-w1.1}=({k*q\over I_{kmin-motor}})^2=({115*0,75\over 78,7212})^2=1,0956sek >= 0,200sek$$ $$t_{-w1.2}=({k*q\over I_{kmin-motor}})^2=({141*0,75\over 78,7212})^2=1,343sek >= 0,200sek$$ $$ΔU_f=(R_{-w1.1}+R_{-w1.2})*I_b*cosφ=(0,858+0,052)*7,3*0,85=5,64655V$$ $$ΔU_f\%={Δ*100 \over U_f}={5,64655*100 \over 230}=2,46\% <=5\%$$