Vi har en motor med følgende oplysninger.
7,5kW - 2920 o/min - 15,6A - Ist/Ib 6 - 3x400v - 0,85cosφ
Omgivelses temperaturen er højst 19 C°
Installationen er oplagt i kabelkanal med 5 andre kabler
Kortslutningsniveauet er i tavlen oplyst til Ikmax 7kA, Ikmin 0,5kA
Længden på den faste installation er 16m og længden på tilledningen er 2m.Fremgangs metode

- Find start strømmen.
- Vælg forsikring der kan holde til start strømmen i 5 sek
- Find termo relæ, kontaktor og gruppe afbryder.
- Find Korrektion for temperatur.
- Find Korrektion for samlet fremføring
- Find hvilke metode kablerne er lagt i.
- Find Izmin for kabler.
- Find hvilket tværsnit kablerne skal have.
- Find modstanden i kablerne.
- Find Ik minimum for motoren.
- Udregn og kontroler at kablerne kan holde til kortslutnings tiden i forhold til motorens kortslutnings tid.
- Udregn at spændingsfaldet ikke overskrider 5%

Udregning

$$I_{st}=I_b * I_{st}/I_b=15,6*6=93,6A$$ F1.1 skal kunne holde i 5 sek med startstrøm på 93,6 A så vi skal bruge en sikring på "32A DO2"

Termorelæet skal kunne hold til en belastnings strøm på 15,6A så her vælges et "TI25C 15-15,6-20A" og derfor en kontakter "CI20".

Da det er en DO2 sikring skal vi bruge en "Tytan II"

$$K_t=\sqrt{{70-C° \over 70-40}}=\sqrt{{70-19 \over 70-40}}=1,303$$ Ks-w1.1 aflæses til at skulle være metode "B2" med mere end "5 kabler" så den har en værdi på "0,57" Ks-w1.2 er ikke eksisterene da den ligger alene. $$I_{z-w1.1}={I_b \over K_t * K_s}={15,6 \over 1,303*0,57}=21A$$ Vi kan nu aflæse at vi skal bruge et tværsnit på "4mm2" ved metode "B2"
$$I_{z-w1.2}={I_b \over K_t}={15,6 \over 1,303}=12A$$ Vi kan nu aflæse at vi skal bruge et tværsnit på "1mm2" ved metode "E"
$$R_{-w1.1}={Ω/km*l\over 1000}={4,950*16\over1000}=0,0792Ω$$ $$R_{-w1.2}={Ω/km*l\over 1000}={19,50*2\over1000}=0,039Ω$$ $$R_{min}={U_f \over I_{kmin}}={230\over 500}=0,46Ω$$ $$R_{tot}=R_{min}+((R_{-w1.1}+R_{-w1.2})*2*1,5=0,46+((0,0792+0,039)*2*1,5)=0,8146Ω$$ $$I_{kmin-motor}={U_f\over R_{tot}}={230 \over 0,8146}=282,347A$$ Vi skal nu finde ud af hvor længe der går for at vores DO2 32A sikring kortslutter ved 282,347A.
Det gør den ca efter 140ms~
$$t_{-w1.1}=({k*q\over I_{kmin-motor}})^2=({115*4\over 282,347})^2=2,654sek >= 0,140sek$$ $$t_{-w1.2}=({k*q\over I_{kmin-motor}})^2=({141*1\over 282,347})^2=0,2494sek >= 0,140sek$$ $$ΔU_f=(R_{-w1.1}+R_{-w1.2})*I_b*cosφ=(0,0792+0,039)*15,6*0,85=1,57V$$ $$ΔU_f\%={Δ*100 \over U_f}={1,57*100 \over 230}=0,68\% <=5\%$$