Spz.dk - El / Automation - Mundtlig overhøring

Mundtlig overhøring

Mundtlig overhøring

Her vil jeg ligge lidt korte men gode stikord man kan bruge til den mundtlige overhøring på ens stand ind.

Følere
Induktiv Føler
Taster kun på metaller. Dvs den har et magnet felt som kun bliver påvirket af metal. Den har en spole som inducere en spænding når et emne passere. oftests kort rækkevidde fra 2-8mm.

Kapacitive Følere
Føleren danner et elektrisk felt hvilket gør at den kan taste på stort set alle materialer. I modsætning til den induktive er denne type mere modtagelig for snavs.

Optisk Følere
Sender og modtager i en komponent. Lyset er moduleret hvilket betyder det er reflekteret 90 grader i en bestemt frekvens som er afstemt med modtageren. ( Polariseret lys )
Lyset er infrarødt så det ikke påvirkes af omgivende lys.

Diffus Optisk Føler
Sender et infrarødt lys ud som reflekteres på ens emne. Knap så god på matsort / mørke emner da den skal min modtage 10-15% af lyset tilbage for at taste og da sort er absorberende farve kan dette give fejl.

Reed Kontakt
Bliver påvirket af magnetisme som trækker kontakt sættet inde i reed kontakten. Reed kontakten er placeret i en glasampul med enten inaktiv gas eller vakuum for at undgå gnister / lysbuer. Kan være gulbelagt for at undgå den ire.

Mekanisk Følere
Består af et kontaktsæt som bliver mekanisk påvirket. Dette bruges oftest som endestop.

Analog
Vejecellen
Vejecellen er er opbygget i wheatstones målebros princippet. Der er 4 Strain Gauges to på toppen og 2 i bunden.

Strain Gauges
Strain Gauges er lavet af konstantan som er en blanding af kobber og nikkel. Der er også en anden type hvor der er en silicium stav og som er 100 gange så følsom.

PT100 Føler
Platin temperatur Føler, 100Ω ved 0 grader. som stiger 0.385Ω ( Hældnings koefficient ) pr grad så ved 100 grader vil den være 138.5Ω

PID-Regulering
P = Proportional som er forstærkningen som ganges med fejlen og det er den der giver dit offset. ( Gange Gain / GG )
I = Integraltiden som er tiden det tager for at indrette fejlen. Kaldes også Ti
D = Differential tiden som er kun eksistere når der er fejl. Kaldes også Td
E = forskellen mellem process værdi og setpunkt.

Tryktransmitter
Tryktransmitteren fungere oftest at der er en form for væske som er uafhængig af temperatur på en side af en membran med en strain gauge på den anden side som måler ændringen på membranen.

AB Encoder
AB encoderen består af en hulskive med 2stk optiske sender / modtagere som sidder 90 grader forskudt. Den giver et Pulserende signal ud som minder lidt om et PTO signal som er 50% on og 50% off og med en frekvens afhængig af ens bånds hastighed. Kan bruges som alm AB eller AB fourfold som giver 4 gange span da den taster på stigende og faldende impulser fra A og B signalet.

Motorer
Frekvensomformer
Består af 4 dele.
Ensretteren = Her tages AC spændingen og laves om til pulserende DC. Består af 2-6 dioder alt efter om den er 1 faset eller 3 faset
Mellemkredsen = Her sidder der en kondensator bank som oplagre energi der gør at frekvensomformeren kan opholde en god cos phi til motoren.
Vekselretteren = Kan bestå af tyrister eller mosfet transistor. Her ændres den pulserende DC til en form for kontrolleret sinus kurve som sendes ud til motoren.
Styrekredsen / Målekredsen = Her holder frekvensomformeren øje med spænding og strømmen samt styre frekvensen på vekselretteren.
Signaler der arbejdes med på en frekvensomformer er oftest PAM ( Puls Amplitude Modulation - Som justere højden på sinuskurven ) eller PWM ( Pulse width Modulation - Som justere bredden på sinuskurven )

Pneumatik
Cylindere
Er de dobbelt virkende eller med fjeder retur, som gør forskellen på om man bruger luft til at få dem både frem og tilbage eller kun den ene vej.

Kontra Drøvle ventiler
Bruges til at justere tryk mængden til vores cylindere og skal altid placeres på udgangs siden.

Sikkerhed / Opstart
Før Idriftsættelse
60204-1 kap 18
Test af Udligningsforbindelser - Beskyttelseslederen er gennemgående.
Test af isolationstest - Måling af effekt kredse er ok.
Test af de korrekte spændinger - Er der de rigtige 24v fra sikringer til komponenter samt 0v de korrekte steder.
I/O Test - Test om de korrekte signaler kommer ind på PLC og de korrekte udgange bliver sat.
Test af restspænding - Tjek hvor længe efter anlægget er slukket at frekvensomformere samt DC motorer er om at slukke.

Lysgitter / Muting
Hvad type muting bliver brugt på dit anlæg ?

Sikkerheds PLC
Hvad kategori bruges ?
Dubleret kredse
Statisk / Dynamiske signaler - Dynamisk er et pulserende signal

Risikovurdering
Standard 12100
Konsekvens, Hyppighed og sandsynlighed
Kan faren elimineres eller reduceres
Konstruktion / afskærmning
Standarden 13849 hvor vi kan finde PL
2 x sikkerheds kontaktor for sikring mod svejsning.

EMC
EMC = Electromagnetic Compatibility.
Tavlen er lavet af Jern så støjen vil gå til jord da meget støj er luftbåren.
Skærmning skal afskærmes 360 grader og ikke i pigtale da det vil fungere som en antenne.
Alt metal har jord forbindelse så støjen nemt kan ledes til jord.
Filter på primærsiden af frekvensomformeren for ikke at få støj tilbage på nettet.

PELV ( Protective Ekstra Lov Voltage )
Max 60V DC eller 25V AC