Spz.dk - El / Automation - Pumpe

Pumpe

En Niveaupumpe skal yde 3500 liter vand pr. min. Løftehøjden er 11 meter. Bestem netstrømmen til den 3 fasede asynkrone motor som driver pumpen.

Følgende oplysninger er givet på materialet.
Pumpens virknings grad er på 0,69
Motorens virknings grad er på 0,93
Motorens Cos&phi er på 0,91
U = 3*400V, 50hz

g = 9,82 N

$$A = M * A * S$$ $$A = M * G * H = 3500 * 9,82 * 11 = 378070 J$$ $$P_3 = { A \over t} = {378070 \over 60} = 6301W$$ $$P_2 = {P_3 \over n_{pumpe}} = { 6301 \over 0,69 } = 9132W$$ $$P_1 = {P_2 \over n_{motor}} = { 9132 \over 0,93 } = 9816,5W$$ $$I_{net} = { P_1 \over \sqrt3 * U_n * Cosφ} = { 9816,5 \over \sqrt3 * 400 * 0,91 } = 15,58A$$