Spz.dk - El / Automation - Frekvensomformer

Frekvensomformer

Først vælges vores frekvensomformer ud fra motorens mærkeplade

Valg af frekvensomformer -T1 $$Ssek=U_n*\sqrt(3)*4=1593,5VA$$

Ud fra vores datablad fra OMRON side 2 vælger vi en frekvensomformer der kan klare 1.9kVA(BOP7)

Da vi ved lige som på en transformer at S primær og S sekundær er lige store kan vi nu udregne strømmen

$$Spri=Ssek$$ $$Ipri={Spri \over Upri }={ 1593,5 \over 230 } = 6,93A$$

Valg af sikring -F1.1 & gr.afb. -Q1.1

$$-F1.1 ≥ I_{pri} => -F1.1 ≥ 6,93 => 10A D01$$ $$-Q1.1 ≥ -F1.1 => -Q1.1 ≥ 10A => Tytan1 P+N$$

Valg af ledere på primær siden

$$KT=\sqrt{70-x\over 70-40} = \sqrt{70-40\over 70-40} = 1$$

For at finde KS skal vi kigge på side 114 på metode B1 med 4 kredse som siger vores KS er 0,65

$$Izminpri={-F1.1 \over KT*KS} = {10 \over 1 * 0,65 } = 15,385A$$

Vi kan nu ud fra vores max strøm på kablet vælge et kvadrat som kan holde til strømmen. Dette gøres ved at kigge på side 76 med metode B1 og min 15,38A som vil være et 2,5mm2

Vi kan nu kontrolere vores kortslutnings beskyttelse er ok i henhold til s116

$$Ib≥In≥Iz => 6,93A ≥ 10A ≥ (18,3*1*0,65)$$ Valg af kabel -W1 $$KT = \sqrt{70-x\over 70-40}=\sqrt{70-28\over 70-40} = 1,1832$$

For at finde KS skal vi igen kigge på side 114 på metode E med 4 kabler som siger vores KS er 0,77

$$I_{zmin-w1} = { I_{OB} \over KT * KS } = {4 \over 1,1832*0,77 } = 4,39A$$

Ud fra disse informationer kan vi nu vælge vores kabel ved at kigge på side 76. metode E, min 4,39A => 0,75 H05VV-F 4G0,75mm2 (m.skærm)

Kontrol Af kortslutningsbeskyttelse $$R_{min} = {U_f \over IK_{min}} = {230 \over 650 } = 0,3538Ω$$ $$R_{-w1} = {R Ω/km * L \over 1000 } = {26*14\over 1000} = 0,364Ω$$ $$∑R_{motor} = R_{min} + (R_{-w1} * 2 * 1,5) = 0,3538+(0,364*2*1,5)=1,4458Ω$$ $$IK_{minmotor} = {U_f \over ∑R_{motor} } = {230 \over 1,4458} = 159,08A$$

Vi kan nu se hvor længe vores 10A sikring er om at springe ved 159,08A som ca svare til 4mS eller 0,004S

$$t-w1 = ({k*q \over IK_{minmotor}})^2=({115*0,75\over 159,08})^2=0,294sek$$

Kontrol af tsik ≤ t-w1 => 0,004s ≤ 0,294s som er OK.

Kontrol af spændingsfald

$$ΔU_f = Isek*R_{-w1}*Cosφ = 4*0,364*0,86=1,252V$$ $$ΔU_f\% = {ΔU_f*100 \over U_f} = {1,252*100 \over 230 } = 0,943%$$

Som vi nu kan se er vores spændingsfald også overholder reglen om max 5% ( Se side 76 ) da ΔUf% ≤ 5% => 0,943 ≤ 5%