Spz.dk - El / Automation - Sikrings information

Sikrings information

Sikringer Diametersystemet
StørrelseFarvekodeNeozedDiazed
2 A Rosa D01 DzII
4 A Brun
6 A Grøn
10 A Rød
13 A Sort
16 A Grå
20 A Blå D02
25 A Gul
35 A Sort DzIII
50 A Hvid
63 A Kobber
80 A Sølv D03 DzIV
100 A Rød
Smeltesikringers brydeevne skal iflg. IEC-bestemmelserne mindst være
25 kA for NEOZED-sikringer (D0)
20 kA for DIAZED-sikringer (Dz)
25 kA for NH-sikringer
Driftklasser for sikringer: VDE 0636
Driftklassen angives ved to bogstaver:
1. bogstav (lille) angiver funktionsområde:
g: beskytter mod overbelastning og kortslutning.
a: beskytter mod kortslutning.
2. bogstav (stort) angiver beskyttelsesobjektet:
B: Bjergværksanlæg.
L: Ledninger.
M: Motorer
R: Halvledere.
Brug sikringer med gL

IEC 269IEC giver bestemmelser for sikringer helt i
overensstemmelse med VDE 0636 driftklasse aM.
Øvrige driftklasser angives ved et bogstav og et romertal.
1. Bogstav (lille) angiver funktionsområde:
g: beskytter mod overbelastning og kortslutning (general purpose fuses).
a: beskytter mod kortslutning (accompanied fuses).

Romertal angiver det spændingsniveau, sikringen hovedsagelig er konstrueret for - samt udløsekarakteristikkens toleranceområde og afprøvningsbetingelser.
I: primært for net med følgende spændinger: 230 V, 400 V 500 V og 660 V.
II: primært for net med følgende spændinger: 120 V, 240 V, 415 V og 600 V.
Sikringer mærket gII må ikke anvendes til overstrømsbeskyttelse i installationer her i landet, men sikringer, der samtidig er mærket med gI og gII må anvendes.