Spz.dk - El / Automation - Y/D Starter

Y/D Starter

Dimisionerings kompentet.

Formler

$$I_f = {I_B \over \sqrt{3} }$$ $$I_{start} = 2*I_B$$ $$I_{Zmin} = {I_F \over K_T * K_S}$$ $$I_{kminmotor} = {U_F \over ∑R}$$
$$ΔU_F=(R_{-w}+R_{-w})*({I_B \over \sqrt{3}})*cosφ$$ $$ΔU_{F\%}={ΔU_F * 100 \over U_F}$$ $$K_T = \sqrt{{70-C}\over{70-40}}$$ $$t_{-w} = ({k*q\over I_{kminmotor}})^2$$
$$R_w = {RΩ/km * l \over 1000}$$ $$∑R = R_{min}+((R_{-w}+R_{-w})*2*1,5)$$ $$R_{min} = {U_F \over I_{Kmin}}$$

Eksempel

Valg af sikring -F1.1 og gruppe afbryder -Q1.1 $$I_B = 35A$$ $$I_f = {I_B \over \sqrt{3} } = {35 \over \sqrt{3}} = 20,21A$$ $$I_{start} = 2*I_B = 2*35=70A$$ Vi skal bruge en sikring der kan holde til 70A i 5 sek => 25A D02 ( Aflæst på diagram fra Dimisionerings Kompendie s5 )
Kontrol af -F1.1 ≥ IB => -F1.1 ≥ 35 => 35A D02
Gruppe afbryder Q1.1 ≥ -F1.1 => -Q1.1 ≥ 35A => Tytan II 35A skuffer 3P( Aflæst på diagram fra Dimisionerings Kompendie s6 )

Valg af kontaktor -Q1.2 -Q1.3 -Q1.4 & Termorelæ -F1.2
$$If=20,21A$$ Valg af termorelæ med indstilling på 20,21A TI25C 19-20,2-25 ( Aflæst på følgende skema fra Dimisionerings Kompendie s1 )
Valg af kontaktor (-Q1.2 & -Q1.3) med maks forsikring på 35A => CI25
Valg af kontaktor (-Q1.4) med 1/3 brugs strøm. => CI12
$${I_B \over 3} = {35 \over 3} = 11,7A$$
Valg af sikkerhedsafbryder Q1.5
-Q1.5 ≤ If => -Q1.5 ≤ 20,21 A => 25A 6P+N+J Solar ( Fundet på denne liste fra Dimisionerings Kompendie s18 )

Valg af Kabel -w1.1 & -w1.2
Da det er en Y/D start skal vi altid huske vi skal bruge 6 ledere på motor klemmerne.
Og da vi har 6 ledere tæller det som 2 kredse.
Først finder vi Korrektion for temperatur ( KT )
$$K_T = \sqrt{{70-C}\over{70-40}} = \sqrt{{70-34}\over{70-40}} = 1,095$$ Derefter vælges KS som er metode "E" med 4 kredse = 0,77
( Aflæses her fra DS-60204-1 s211 ) $$I_{Zmin-w1.1} = {I_F \over K_T * K_S} = {20,21 \over 1,095 * 0,77 } = 23,94A $$ Nu skal vi finde et kabel der kan holde til over 23,94A i metode E ( Aflæses her fra DS-60204-1 s135 ) Metode "E" og min 23,94A => 4mm2 => 7G4mm2 - H05VV-F - Fast installation $$I_{Zmin-w1.2} = {I_F \over K_T} = {20,21 \over 1,095} = 20,97A $$ Nu skal vi finde et kabel der kan holde til over 20,97A i metode E ( Aflæses her fra DS-60204-1 s135 ) Tilledning er altid Metode "E" og min 20,97A => 2,5mm2 => 7G2,5mm2 - H05RR-F - Tilledning

Kontrol af kortslutnings beskyttelse
Først finder vi Rmin som udregnes ud fra Ikmin. $$R_{min} = {U_F \over I_{Kmin}} = {230 \over 600} = 0,3833 Ω$$ Her efter skal vi finde vores ohmske modstand i vores kabler pr km. I vores tilfælde skal vi bruge værdier for 4mm2 og 2,5mm2. ( Aflæs det på denne liste fra Dimisionerings Kompendie s9 )
4mm2 = 4,95Ω / 2,5mm2 = 7,98Ω $$R_{-w1.1} = {RΩ/km * l \over 1000} = {4,95 * 25 \over 1000} = 0,124 Ω$$ $$R_{-w1.2} = {RΩ/km * l \over 1000} = {7,98 * 2 \over 1000} = 0,016 Ω$$ Vi skal nu beregne summen af R $$∑R = R_{min}+((R_{-w1.1}+R_{-w1.2})*2*1,5) = 0,3833+((0,124+0,016)*2*1,5) = 0,8033Ω$$ Vi skal nu finde vores Minimum kortslutnings strøm ved motor.
$$I_{kminmotor} = {U_F \over ∑R} = {230 \over 0,8033} = 286,32A$$ Så skal vi finde ud af hvor lang tid vores 35A sikring kan holde til 286,32A
Dette aflæses ved vores tegning fra før ( Find den her fra Dimisionerings Kompendie s5 )
Her kan vi aflæse at den ca vil holde i 200ms ( 0,2 sek )
Vi skal nu finde ud af hvor længe vores kabler kan holde til en strøm på 286,32 uden at tage skade. Her skal vi ind og aflæse vores faktor for kobberledere, isoleret med vores valgte materiale i vores tilfælde -w1.1 = PVC og -w1.2 = Gummi ( Aflæses her fra DS-60204-1 s217) $$t_{-w1.1} = ({k*q\over I_{kminmotor}})^2 = ({115*4\over 286,32})^2 = 2,58 Sek$$ $$t_{-w1.2} = ({k*q\over I_{kminmotor}})^2 = ({141*2\over 286,32})^2 = 1,52 Sek$$ $$t_{sik} ≤ t_{-w1.1} = 0,2 ≤ 2,58 = OK$$ $$t_{sik} ≤ t_{-w1.2} = 0,2 ≤ 1,52 = OK$$
Kontrol af spændingsfald
For at finde vores spændingsfald i % skal vi først finde vores spændingsfald i volt. $$ΔU_F=(R_{-w1.1}+R_{-w1.2})*({I_B \over \sqrt{3}})*cosφ = (0,124+0,016)*({35 \over \sqrt{3}})*0,85 = 1,39V$$ Vi skal nu finde vores spændingsfald i % $$ΔU_{F\%}={ΔU_F * 100 \over U_F} = {1,39 * 100 \over 230} = 0,61\%$$ $$ΔU_{F\%} ≤ 5\% = 0,61 ≤ 5 = OK$$