Spz.dk - El / Automation - 3 Faset AC

3 Faset AC

3 faset AC bliver brugt til specielt motore, varmelægmer Hvis cos φ ikke er opgivet er den altid 1.

Un - Net spænding eller Unet
Uf - Fase spænding eller Ufase
In - Net strøm eller Inet
If - Fase strøm eller Ifase
R - Modstand
P1 - Effekt udregnet
P2 - Effekt oplyst på mærkeplade
S - Kombinationseffekt
Q - Reaktiveffekt

Motorberegning
n - Rotorhastighed
ns - Statorhastighed / Synkrone omdrejnings tal
η - Virkningsgrad - Tabet i motoren
S% - Slip
Mn - Meter newton ( moment )
Polpar - Antal Poler i par fx 1 polpar = 2 polet

I Stjerne kobling vil If og In altid være ens.
I Trekant kobling vil Uf og Un altid være ens.
UfUnIfIn
Stjerne Y230V398,4V10A10A
Stjerne Y132,8V230V10A10A
Trekant D/Δ400V400V10A17,3A
Trekant D/Δ200V200V5,8A10A

Formler

$$Stjerne Y$$ $$I_n=I_f$$ $$U_n=U_f*\sqrt{3}$$ $$U_f={U_n\over\sqrt{3}}$$ $$I_f={U_f\over R}$$ $$R={U_f \over I_f}$$
$$Trekant D/Δ$$ $$U_f=U_n$$ $$I_f={I_n\over \sqrt{3}}$$ $$I_f={U_f\over R}$$ $$I_n={I_f * \sqrt{3}}$$ $$R={U_f \over I_f}$$
$$Y og D$$ $$P_1=U_n*I_n*\sqrt{3}*cosφ$$ $$I_n={P_1 \over U_n*\sqrt{3}*cosφ}$$ $$U_n={P_1 \over I_n*\sqrt{3}*cosφ}$$ $$cosφ={P_1 \over U_n*I_n*\sqrt{3}}$$
$$P / Q / S$$ $$Q = \sqrt{3}*U_n*I_n*sinφ$$ $$I_n = {Q \over \sqrt{3}*U_n}$$ $$S = \sqrt{3}*U_n*I_n$$ $$I_n = {S \over \sqrt{3}*U_n*sinφ}$$ $$S={P_1\over cosφ}$$ $$P_1=S*cosφ$$ $$P_1=U_n*I_n*\sqrt{3}$$
$$Motor beregning$$ $$n_s={f*60 \over polpar}$$ $$η = {P2 \over P_1}$$ $$S=n_s-n$$ $$S\%= {(n_s-n)*100 \over n_s}$$ $$n=(1-{S\%\over100})*n_s$$ $$M_n={P_2*9,55 \over n}$$ $$P_1={P_2 \over η }$$

Fasebrud

Hvis en sikring eller en ledning skulle gå i stykker ved sin motor vil den alt efter om det er stjerne eller trekant se ud som følgende beregnings messigt.

Det er vigtigt at ligge mærke til at hvis en fase skulle mistes at det nu ikke er en 3 faset men 2 faset hvor ohms lov gælder.

Stjerne Y:
Hvis man har en motor hvor du har fundet modstanden som vi siger er 10Ω. Du vil nu gerne finde strømmen og effekten af kredsen. $$R=R_1+R_2=10+10=20Ω$$ $$I={U_n \over R}={400 \over 20}=20A$$ $$P=U*I*φ=400*20*1=8000watt$$

Trekant D/Δ:
Hvis det samme skulle ske i trekant vil strømmen blive ca 3 gange så stor som ved stjerne og det samme med effekten. $$R={1\over{1\over R_1+R_2}+{1\over R_3}}={1\over{1\over 10+10}+{1\over 10}}=6,666Ω$$ $$I={U_n \over R}={400 \over 6,666}=60A$$ $$P=U_n*I=400*60=24000watt$$