Spz.dk - El / Automation - Fasekompensering

Fasekompensering

I følge fælles regulativet Del D - Udførelse af fasekompensering pkt 27.1: I installationer med faseforskydning skal effektfaktoren ( cosφ ) være mellem 0.9 induktiv og 1,0 regnet som middelværdi målt over en 1/4 time.

Formler

$$I_V=I_{SP}*cosφ$$ $$I_{ny}={I_V \over cos φ ny}$$ $$I_{sp}={I_V \over cos φ ny}$$ $$I_{wlny}=I_{ny}*sinφny$$ $$I_C=I_{wlsp}-I_{wlny}$$ $$X_C={U \over I_C}$$ $$C = {10^6 \over 2*π*f*X_C}$$

Fasekompensering med kondensator


En 1-Faset brugsgenstand med cos&phi = 0.75 skal fasekompenseres så den nye cosφ bliver 0.9 som fællesgerulativet foreskriver.
Brugsgenstanden et tilsluttet 230Vac (50hz) og optager en strøm på 6A.
Find kondensatorstørrelsen i uF

Først finder vi den reaktive strøm
$$I_V=I_{SP}*cosφ = 6*0,75=4,5A$$ Her efter finder vi den nye strøm ud fra vores nye cos φ $$I_{ny}={I_V \over cos φ ny}={4,5 \over 0,9} = 5A$$ Vi skal nu trække vores Kondensator strøm fra vores Spole strøm. Så vi finder først vores gamle spole strøm og så vores nye for at finde ud af hvor stor kondensator strømmen er.
$$I_{wlsp}=I_{sp}*sin φ = 6*0,6614=3,968A$$ $$I_{wlny}=I_{ny}*sinφny=5*0,4358=2,1794A$$ $$I_C=I_{wlsp}-I_{wlny}=3,968-2,1794=1,7886A$$ Vi skal nu finde vores kondensator modstand. $$X_C={U \over I_C}={230 \over 1,7886} = 128,592Ω$$ Vi skal nu finde vores kapacitans i uF $$C = {10^6 \over 2*π*f*X_C} = {10^6 \over 2*π*50*128,592}=24,7535uF$$