Spz.dk - El / Automation - Operations

Operations

Operations er de funktioner man bruger når man skriver i ladder. Jeg vil her gennemgå nogle af dem man bruger. Det er forskelligt fra program til program hvordan de ser ud men funktionen er ofte den samme.

Operations

NavnSymbol
NO / Normaly Open / Make Contact
Bruges ofte til følere, mærker, eller til at se om coils er høje.
NC / Normaly Closed / Break Contact
Bruges ofte til følere, mærker, eller til at se om coils er høje.
Coil
Kan bruges til at sætter en udgang på vores PLC eller et mærke.
Set Coil
Kan bruges til at sætter en udgang på vores PLC eller et mærke. Denne skal dog resettes efter aktivering
Reset Coil
Kan bruges til at sætter en udgang på vores PLC eller et mærke. Bruges til at resette et sat mærke eller udgang
Output Not
Bruges til at bestemme et mærke eller udgang skal være slukket.
TON - Timer On Delay
Timer der bruges til at indkoble en udgang efter bestemt tid. Kan oftes vælges om det skal være i 1s, 10ms eller 100ms intervaller.
TOF - Timer Off Delay
Timer der bruges til at udkoble en udgang efter bestemt tid. Kan oftes vælges om det skal være i 1s, 10ms eller 100ms intervaller.
CNT - Adding Counter
Tæller op hver gang den får signal.
MOV - Move
Bruges til at flytte værdier som fx analog signaler eller tællere.
ADD - Addition
Matematisk funktion der tager tilføjer en valgt mængde data med en anden mængde data til en ny data streng
SUB - Subtraction
Matematisk funktion der tager fjerne en valgt mængde data med en anden mængde data til en ny data streng
MUL - Multiplication
Matematisk funktion der tager ganger en valgt mængde data med en anden mængde data til en ny data streng
DIV - Division
Matematisk funktion der tager dividere en valgt mængde data med en anden mængde data til en ny data streng
SUM
Matematisk funktion til at udregne summen af 2 mængder data.
CMP - Compare data
Finder hvilken af 2 data strenge der er størst eller om de har samme størrelse. De findes i alle former og skrives ofte som, >=, =>, ==.
SOTD - Single Output Down
Sender kun 1 puls igennem fra signalet er højt ind til signalet igen har været lavt og bliver højt igen.
SOTU - Single Output Up
Sender kun 1 puls igennem fra signalet er lavt til det bliver højt og bliver lavt igen.
JMP - Jump
En funktion der bruges til at springe et stykke kode over. Kan bruges til fx at pause timere.
JEND - Jump End
Fortæller hvor jump funktionen ender.
LCAL - Local Call
Bruges til at hente subrutines ind i ens kode.